Header image  
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 

Спортивний клуб ТНТУ ім. І. Пулюя

Спортивний клуб "Політехнік" є структурним підрозділом Тернопільського Національного технічного університету ім. І. Пулюя. Створений з метою сприяння розвитку фізичної культури і спорту в університеті, зміцнення його високого авторитету шляхом досягнення вагомих результатів у міських,  обласних та Всеукраїнських змаганнях, формування здорового способу життя молоді.

Клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників університету, членів їх сімей та інших членів клубу.

Головною метою клубу є об’єднання студентів, аспірантів, викладачів університету, їх дітей, інших громадян для занять фізичною культурою, спортом, оздоровлення та популяризації здорового способу життя.

ПРАВЛІННЯ
спортивного клубу "Політехнік" ТНТУ ім. І.Пулюя


Курко Я.В. – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту ТНТУім. І. Пулюя;
Подольський Ігор Зіновійович – голова спортивного клубу «Політехнік»;
Теплий Андрій Михайлович – заступник  завідувача кафедри;
Третьяк Віктор Степанович – радник голови спортивного клубу;
Надозірний Ярослав Петрович – член правління (ФКТ);
Луців Василь Степанович – член правління (МТФ);
Кульчицький Зеновій Йосипович – член правління (ФХМ);
Казмірчук Ігор Володимирович – член правління (ФРК);
Вальчак Наталія Володимирівна – член правління (ФБВ)
Босюк Олена Мирославівна – член правління (ЕМФ);
Салук Іван Андрійович – член правління (ФІС);
Галіздра Аліна Анатоліївна – член правління (ФРІ);
Шкварко Світлана Федорівна – член правління (ФПД);
Федчишин Ольга Ярославівна – член правління, відповідає за спортивно-масову роботу на кафедрі.