Header image  
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 

Працівники кафедри фізичного виховання та спорту