Header image  
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 

Наукова робота кафедри

НАУКОВІ НАПРЯМКИ
     На кафедрі проводяться дослідження:
”Вплив погоди на психофізіологічний стан осіб, які займаються плаванням”.
”Залежність психічного стану, фізичного розвитку і системи кровообігу від метеофакторів і фізичних навантажень”.
”Створення новітніх та удосконалення сучасних комп’ютерних технологій покращення старту в спортсменів”.
”Дослідження максимально тривалої довільної затримки дихання та покращення функціональних можливостей стану дихальної системи під впливом занять плавання”.
”Методика індивідуальних занять студентів спец. мед. групи, окремих видів відхилень від загального стану здоров’я”.
«Вплив фізичних вправ на рівень соматичного здоров’я, морфофункціональний стан та рухову підготовленість студентів».
«Професійно-прикладна фізична культура».
«Індивідуалізація та диференціація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров'я».
      Результати наукових досліджень кафедри використовуються в теоретичному курсі з предметів ”Лікувальна фізкультура, фізіологія спорту” для студентів ТДМУ ім. І.Я. Горбачеваського, в навчальному процесі на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинськогоа, кафедрах фізичного виховання Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, в роботі Тернопільського обласного центру олімпійської підготовки спортсменів.
Створені на кафедрі високоінформативні комп’ютерні програми широко застосовуюся в медико-біологічних дослідженнях багатьох вузів України.